Lyngdals ordfører overrakte 111 vindkraftprotester til energiministeren

Jan Kristensen leder fortsatt an i kampen mot monstergeneratorene.