NETTHANDEL: Betalingstjenesten Klarna har undersøkt nordmenns handlevaner på nett. Undersøkelsen bygger salgsstatistikk fra Klarnas mer enn 12 000 norske nettbutikker fra første halvår i 2022.

Les også: Lyngdøler blant de som handler minst på nett i hele Norge: – Svært positivt for handelsstanden!

Undersøkelsen viser at innbyggerne i Bykle handlet mest på nett i Agder i første halvår. I Bykle ble det netthandlet 35 prosent mer enn i landet som helhet.

Lyngdølene havnet på femte sisteplass i Agder, knapt foran Lindesnes, Vegårshei og Birkenes.

Kvinesdal på landssgjennomsnitt

På topp ligger altså Bykle, mens Hægebostad og Kvinesdal ligger på henholdsvis sjette- og sjuendeplass. Kvinesdal ligger på landsgjennomsnittet for netthandel.

Ifølge salgsstatistikken ble det netthandlet mest i Oslo. Osloborgerne brukte i gjennomsnitt 8 prosent mer per innbygger enn gjennomsnittsnordmannen gjorde. Agder og Rogaland er de to fylkene hvor innbyggerne netthandlet minst.

Fakta om netthandel

  • De mest populære tidspunktene på døgnet å netthandle på i Norge er mellom klokken 20 og 22, med en topp rundt 21.
  • De varekategoriene som flest nordmenn oppgir de har handlet på nett det siste kvartalet. er klær og sko (45 prosent), underholdning (29 prosent) og elektronikk (28 prosent).
  • Den klart mest populære dagen å netthandle på er søndag etterfulgt av mandag. Minst netthandel gjøres det på lørdag. Deretter følger fredag.

Berlevåg kommune i Troms og Finnmark er den kommunen i hele Norge hvor det per innbygger ble netthandlet mest i første halvår 2022. Der ble det per innbygger handlet hele 53 prosent mer enn gjennomsnittsnordmannen gjorde.

Digitalisert

– Selv om Norge er en av de mest digitaliserte landene av alle de 13 vestlige markedene, har netthandelen en svakere posisjon her. Det viser at norske nettbutikker ikke får kundene sine på nett i samme grad som i land vi ofte sammenligner oss med. For nettbutikker som satse på ny teknologi og vil tilpasse seg kundenes forventninger finnes det helt åpenbart et mulighetsrom i norsk netthandel, sier markedsdirektør i Klarna Norge, Thomas Elvestad.

De to viktigste grunnene for nordmenn til å velge netthandel fremfor fysisk butikk er ifølge undersøkelsen knyttet til pris. Kundene mener at prisene de får på nett ofte er lavere, og at muligheten til å sammenligne priser er bedre her.

Agder

Slik leser du statistikken:

Indeks 100 representerer den gjennomsnittsnordmannens netthandling gjennom Klarna i perioden 1. januar-30. juni 2022. Et høyere eller lavere tall vise om innbyggerne i kommunen handlet mer eller mindre per person i gjennomsnitt enn landsgjennomsnittet gjorde. Indeksen er justert i forhold til folkemengde.

Kommune Netthandelsindeks
Bykle 135
Sirdal 116
Valle 113
Åmli 111
Hægebostad 109
Kvinesdal 100
Iveland 98
Bygland 96
Åseral 96
Flekkefjord 89
Risør 89
Tvedestrand 87
Vennesla 87
Lillesand 86
Froland 85
Grimstad 83
Kristiansand 83
Farsund 82
Evje og Hornes 80
Arendal 79
Gjerstad 79
Lyngdal 79
Lindesnes 78
Vegårshei 76
Birkenes 74