Lyspunkt i harde tider – Lyngdal får 4,8 millioner til vedlikehold

Regjeringen har satt av 2,5 milliarder kroner som kommunene kan bruke på bygningsvedlikehold. 4,8 millioner kroner havner i Lyngdal.