Manuell dirigering i pinsa – du må regne med store trafikkproblemer i Kvinesdal

Både i dag og på mandag settes det inn mannskaper for å sikre en smidig trafikkavvikling på omkjøringsveien gjennom Kvinesdal.