Håper å få kullblusset på plass i 2022

Henriette Skjæveland og Markøy Fyrs Venner håper å ha gjenreist kullblusset til fyrjubileet i 2022.