Ønsker å tilbakeføre gamle Markøy fyr

I sist uke ble Markøy Fyr på øya Markøy kalket på tradisjonelt vis. Nå håper lederen av det nystiftede vennelaget for Markøy Fyr, Henriette Skjæveland at fyret kan tilbakestilles.