Måtte reddes av redningsskøyta i elveosen

Redningsskøyta måtte i natt gå til utløpet av Lygna for å hjelpe en mann som hadde blitt stående på en grusbanke.