Mattilsynet trakk godkjenning av levendelagring av skjell på Hausvik: Ubostad regner med en løsning

– Vi har avtalt et nytt møte med Mattilsynet, som har gitt uttrykk for at vi skal få til dette, sier Gaute Ubostad.