KORONA: – Slitasjen på ansatte i helsetjenesten i Lyngdal kommune er nå urovekkende høy. Bekymringsmeldingen kom på møtet i kriseledelsen onsdag ettermiddag. Virksomhetsleder for institusjons- og hjemmetjenester i Lyngdal, Anne Sanden Kvinen, presiserte på møtet at situasjonen innenfor helse og velferd foreløpig ikke er kritisk, men la heller ikke skjul på at virksomhetene er presset, innledes det i en pressemelding onsdag kveld.

Det står videre at Kvinen får tilbakemeldinger fra slitne ansatte. De ulike tjenesteområdene tar derfor grep for å forberede seg på høyere sykefravær.

– Det innebærer blant annet å vurdere hvilke tjenester som kan velges bort dersom sykefraværet eskalerer. Foreløpig er situasjonen under kontroll, men det er usikre tider, står det i pressemeldingen.

Vil vurdere tiltak som følge av høy smitte i fylket

– Agder er for tiden den regionen i landet med mest smitte, og det ventes at smittetrykket vil øke ytterligere. Noe som igjen vil kunne slå ut på kommunens evne til å levere kritiske tjenester til sine innbyggere. Kriseledelsen vil i løpet av uken vurdere om det skal gjøres tiltak/anbefalinger lokalt i tillegg til de nasjonale tiltakene. Det kan blant annet være anbefalinger om begrensninger i innendørs arrangement for voksne og videreføring av nåværende forskrift om smittekarantene også for barn under 18 år. Det sees også på å koordinere tiltak med de andre kommunene i regionen, fremkommer det i pressemeldingen.

To positive prøver knyttet til skolestart

Skolene i kommunen startet opp tirsdag 4. januar på gult nivå. Ansatte og elever ble anmodet om å teste seg før skolestart. Ifølge pressemeldingen melder virksomhetsleder for skole, Ingrid Alden, at denne oppfordringen ble fulgt. Det står videre at kommuneoverlege Henriette Pettersen forteller at det til nå kun har kommet to positive prøver som følge av testingen. Disse er knyttet til Byremo videregående skole.

Smittebildet

• Det er per onsdag 5. januar registrert 60 aktivt smittede og isolerte personer i Lyngdal. 20 av disse personene er tilkommet i løpet av det siste døgnet. Ettersom personer nå går inn og ut av isolasjon, har det totale antall isolerte holdt seg stabilt siste tiden, og smitten er i hovedsak tilknyttet de samme klyngene som tidligere.

• Ca. 120 personer er i smittekarantene.

• Ca. 75 prosent av smittetilfellene er omikron-varianten.