Gå til sidens hovedinnhold

Meninger: Fritidskortet

Fritidskortet var Solberg-regjeringens målrettede tiltak for de større barna og ungdommene.

I 2019 ble det igangsatt et prøveprosjekt med i fritidskortordningen i Arendal og Vadsø kommuner.

Fra høsten 2020 ble det satt i gang en utprøving i ytterligere 10 kommuner og fra 1 august 2021 ble 12 kommuner til inkludert i prøveprosjektet.

Målet med ordningen er at alle barn skal ha mulighet til å delta på faste organiserte aktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi.

I sitt forslag til statsbudsjett foreslo Solberg-regjeringen å sette av 400 millioner til ordningen.

Beløpet per barn vil være 2000 kroner per kalenderår.

Høyre sammen med KrF i regjering foreslo at Lyngdal kommune skulle være en del av fritidskortordningen.

Nå fjerner Støre-regjeringen ordningen med et pennestrøk. Usosialt av Støre-regjeringen å kutte i noe som skulle gi fattige familier anledningen til å delta i fritidsaktiviteter de ellers ikke ville hatt råd til, og med det velger å la barn falle utenfor.

Barns fritid er mye mer organisert enn før. Det er dyrt for mange å være med på fritidsaktiviteter som idrett, i speideren eller i korpset.

Vi vet at mange barn som vokser opp i fattigdom har innvandrerbakgrunn. Fritidsaktivitet er en veldig viktig integreringsarena. Nå slår Ap og Sp beina vekk under et viktig integreringstiltak.

For Høyre har det vært et viktig mål at alle barn og unge skal kunne delta på fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende, uavhengig av hva foreldrene tjener.

Lyngdal Høyre