Gå til sidens hovedinnhold

Meninger: KrF vil stå på i politikken!

Artikkelen er over 1 år gammel

I et leserinnlegg nylig går gruppelederne i V, Ap og R til angrep på KrF, og til dels H, etter at revidert budsjett 2020 ble vedtatt i kommunestyret.

Det er noen påstander og antydninger i dette innlegget som ikke kan stå uimotsagt, men først litt om prosessen og det vedtaket som er gjort.

Det er et faktum at budsjettet i 2020 ligger an til et merforbruk på om lag 27 millioner kroner. Det vil si at vi bruker mer penger enn det vi har.

Da disse tallene kom fram i vinter, så ble det satt i gang et arbeid i administrasjonen og de ulike enhetene med forslag til hvordan man kunne effektivisere driften og spare inn midler. Resultatet av det arbeidet dannet grunnlag for kommunedirektørens forslag til revidert budsjett som KrF og H stemte for. Vi har hatt full tillit til at administrasjonen og enhetene har prioritert ut ifra hva som i minst mulig grad går ut over de sårbare elevene. Så er det slik at kommunestyret vedtar budsjettet på rammenivå, så er det administrasjonen som bestemmer hvordan denne potten benyttes.

Opposisjonspartiene V, Ap og R påstår gang på gang i mediene og i kommunestyret at KrF og H velger å avsette sosionom og assistenter. Det er ikke riktig. Når det gjelder sosionomstillingen, så står det ingenting om det i vedtaket. Det står kun at bemanningen må reduseres, og da er det opptil skolen selv å bestemme hva som skal kuttes.

De samme partiene sier heller ikke noe om at KrF og H også vedtok å bruke 21 millioner fra fond, våre sparepenger, for å unngå for mye kutt i tjenestene – nettopp for å skjerme de sårbare blant oss. Men det sier seg selv at vi ikke kan fortsette med det. På et eller annet tidspunkt må vi komme i balanse, og det arbeidet må vi starte umiddelbart.

Det er dessverre ikke tiden nå for å øke driftsutgiftene eller øke investeringene (vedta nye investeringer). Det mener vi vil være uansvarlig. Tallene i budsjettet viser tydelig at gjelda må ned – ikke opp. Utgifter til drift må ned – ikke opp.

Og det handler ikke om at vi ikke er opptatt av å ta vare på barn og unge, de sårbare blant oss osv. Vi er i en krevende økonomisk situasjon i kommunen vår. Det krever tøffe og smertefulle prioriteringer. Det er ingen som synes dette er enkelt, men det er nødvendig. V/Ap/R antyder at det smerter lite for KrF å si opp sosionomer og assistenter, at vi har glemt de verdier vi brenner for og vi kanskje bør slutte som politikere. Slike uttalelser gagner ikke saken. Som nevnt har ikke KrF vedtatt å si opp sosionom. Vi brenner virkelig for hele Lyngdals befolkning, og vil jobbe hardt for de sårbare i kommunen.

Som ansvarlige politikere må vi våge å ta de nødvendige grep for å få hodet over vann og etablere en bærekraftig økonomi. Det mener vi er til det beste for Lyngdals innbyggere. Det første budsjettet i en sammenslått og nyorganisert kommune er ikke enkelt for oss politikere å sette oss inn i. Derfor har vi vist administrasjonen tillit og stemt for deres forslag.

Jon-Are Åmland (KrF)