Meninger: Selvgode posisjonspartier i Lyngdal kommunestyre

DEL

I Lyngdal kommunestyre ønsket en samlet opposisjon å endre «Reglementet for folkevalgte». Endringen var at en setning ble strøket i et avsnitt. En slik endring ville gjøre det mulig å anke et vedtak fattet i et hovedutvalg, som ikke var enstemmig, inn for kommunestyret.

Dette skulle ikke gjelde alle saker, men kun de aller viktigste som bærer preg av hovedprinsipper for kommunen eller saker som vil kunne få store økonomiske konsekvenser for Lyngdal kommune. Det ble argumentert for at det vil være mer demokratisk og fruktbart å kunne diskutere slike saker i regi av hele kommunestyret og ikke kun i et lite utvalg.

Men nei: Forslaget ble nedstemt av Høyre og Kr F, mot en samstemt opposisjon (18/17).

Vi i opposisjonen føler oss nok en gang overkjørt av en samlet posisjon som ikke ønsker åpne debatter om viktige saker.

Før valget lovet de partier som nå sitter i posisjon – Høyre og Kr F – at man skulle gå inn for gjennomgående representasjon – dvs. at alle parti skulle få en representant i alle utvalg – men lysten til å legge til rette for involvering av alle kommunestyrerepresentantene forsvant fort etter valget.

Dette medførte at tre av partiene ikke er representert i hovedutvalgene og ett parti, Rødt, er heller ikke representert med fast plass i noen utvalg, men kun en varaplass.

Posisjonspartiene hadde fortsatt sittet med flertallet i kommunestyret – de hadde ikke gitt slipp på den makten som valgstemmene rettmessig har gitt dem – men de hadde gjort oss alle andre mer involverte – mer engasjerte og diskusjonen ville blitt mer åpen og transparent.

Men dette var ikke interessant for posisjonen.

Nå har de samme politikerne igjen stadfestet at de ønsker at makta og diskusjonen kun skal foregå på egne gruppemøter – alt skal bestemmes der. Innspill fra andre parti i form av en mindretallsanke i prinsipielle og økonomisk betydningsfulle saker er uinteressante for posisjonen i Lyngdal. Dette føler vi i opposisjonen er skuffende, men ikke uventet.

Det skaper et dårlig miljø, både i utvalg og kommunestyret når KrF og H er så bastante og tviholder på makta i alle trinn. Flere opposisjonspolitikere fra ulike parti har allerede klaget over at de føler sakene er avgjort før møtene starter. Dette medfører kjedelig politikk og gir ikke et godt insitament for fruktbare og gode diskusjoner til det beste for Lyngdal kommune. Burde ikke politiske møter gi muligheten for innspill, diskusjoner, fremleggelse av alternativ før vedtak fattes? Ville ikke dette kunne styrke rekrutteringen av nye politikere? Vi godtar at vi i opposisjonen er i mindretall – dette var velgernes ønske i fjor – og vi godtar at vi derfor blir nedstemt i enkeltsaker. Men vi er skuffet over at vi nok en gang knebles ved at H og KrF systematisk sier nei til å gi andre parti enn dem muligheten til å komme med gode innspill til det beste for Lyngdal kommune. Der er synd at selvgodheten fortsatt rår blant posisjonen i Lyngdal kommunestyre, og selv om opposisjonen utgjør 17 av 35 representanter har vi enda en gang fått beskjed om at de ledende partier er lite interessert i våre meninger.

Opposisjonen i Lyngdal kommunestyre

Eivind Husøy, gruppeleder Arbeiderpartiet

Steinar Bjørnstøl, gruppeleder Venstre

Marius Thoresen, gruppeleder Rødt

Karsten Fidjeland, gruppekleder Senterpartiet

Unni Nilsen Husøy, gruppeleder Fremskrittspartiet

Artikkeltags