Meninger: Reagerer på FAU-aksjonen ved Byremo barneskule

PROSENTREGNING: Steinar Fuglestveit anbefaler FAU-medlemmene på Byremo å ta timer i prosentregning.

PROSENTREGNING: Steinar Fuglestveit anbefaler FAU-medlemmene på Byremo å ta timer i prosentregning. Foto:

DEL

Det vises til faksimile fra underskriftslista til FAU ved Byremo barneskule som Lyngdals Avis (papirutgaven) av torsdag 20. februar 2020 viser fram.

Her er mine umiddelbare reaksjoner i kort kommentarform:

Barneskolen på Byremo har nynorsk som målform og navnet på skolen er Byremo barneskule.

FAU står for Foreldreutvalgets arbeidsutvalg.

Alle grunnskoler skal ha et FAU som er til for alle foreldre/foresatte til elevene ved egen skole. Dersom FAU ønsker å få igangsatt en målavstemming, kan dette gjøres ved at det innhentes 25 prosent signerte underskrifter fra foreldre/foresatte over 18 år i egen skolekrets.

FAU har så igangsatt en innhenting av disse underskriftene. I skrivet heter det blant annet:

«...det ble gjennomført en uformell undersøkelse ved foreldre til elever, og fremtidige elever, ved Byremo barneskule.

Resultatene etter undersøkelsen så slik ut:

Byremo barneskole: Byremo barnehage: Lærere ved Byremo

barneskule:

Bokmål. 63%. X. X

Nynorsk. 33%. X. X

Veit ikkje. 3,7%. X. X»

(Undertegnede har erstattet deler av tallmaterialet med X)

Når FAU for Byremo barneskule også gjør en undersøkelse i Byremo barnehage, der de sier de har sine «fremtidige foreldre» er vel dette å tøye strikken vel langt ut over sitt virkeområde fra skolen som FAU. Å innhente enkeltunderskrifter fra beboere innen skolekretsen får vel holde.

At FAU også har foretatt en undersøkelse om hva lærerne ønsker ved Byremo barneskule, er vel også uheldig.

Lærerne har selv søkt og er tilsatt på en skole som har nynorsk som målform og er ikke de som nå burde gå i bresjen for å få endret målform.

Alle lærere, 100 prosent uansett bosted, har gitt sitt svar i undersøkelsen. Hvorfor og med hvilken rett gjør de dette i en sak fra FAU der det til til slutt kun er foreldre og foresatte i skolekretsen til Byremo barneskule som kan avgi en rådgivende stemme?

Har lærerne problemer med målformen og mener at kommunen og folket skal lytte til hva et flertall av disse til enhver tid ønsker, ja da har vi trolig et problem i årene som kommer.

En avstemming bør alle kunne akseptere og tåle, men da uten at det benyttes måter som kun skaper splid og mangel på tillit.

I ettertid har en så kunnet konstatere at FAU har laget disse tre tabellene ut fra noen tilfeldig spurte foreldre til elever i barneskole og barnehage. Heller ikke alle lærere har avgitt sin mening.

Utenfra dette er det en helt misvisende og feilaktig måte å oppgi hvor mange prosent som er for bokmål eller nynorsk.

Kanskje er det mer behov for å ta en time i prosentregning enn å diskutere målform for FAU ved Byremo barneskule?

Steinar Fuglestveit

4529 Byremo

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken