Meninger: Rusreformen svikter de unge

SVIKT: Bernt Mushom sier nei til forslaget til rusreform.

SVIKT: Bernt Mushom sier nei til forslaget til rusreform. Foto:

DEL

I 2018 ble det nedsatt et rusreformsutvalg. Utvalget fikk mandat til å komme med forslag til rusreform som skulle gå fra straff til hjelp. Utvalget la fram sitt forslag like før jul og dette forslaget er nå ute på høring.

Mitt engasjement i denne saken dreier seg om den delen som retter seg mot ungdom. Min bakgrunn som ansatt i politiet, hvor jeg har sett mange unge bli rusavhengige, har nok påvirket mitt engasjement. Men i denne saken uttaler jeg meg først og fremst som foreldre og lokalpolitiker.

Utvalget foreslår ikke legalisering men en avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika. Det er også definert grenser hvor hva som regnes som besittelse. Overfor de som er rusavhengige kan jeg se gode grunner til at de ikke skal straffes for bruk og besittelse. De i vårt samfunn som er rusavhengige trenger først og fremst hjelp, ikke straff.

Ungdata-undersøkelsen viser økning i cannabisbruken blant de unge. Unge mennesker blir påvirket av debatten om avkriminalisering. Grensen mellom legalisering og avkriminalisering er det også mange som ikke ser. Kanskje tenker unge mennesker at cannabis om kort tid er lovlig i Norge. Dette bekymrer meg.

Bildet nedenfor er hentet fra en studentavis i Agder. Dessverre et eksempel på at avkriminalisering blir oppfattet som legalisering.

Forskning viser at cannabis er spesielt farlig for unge mennesker. Det har større skadepotensiale på unge hjerner, som hukommelse og læringsevne. Når stadig flere unge eksprimenterer med cannabis og bruker dette som rekreasjon frykter jeg at avkriminalisering kan oppfattes som at all narkotikabruk er lovlig, og vil føre til at enda flere unge mennesker prøver narkotika.

Norske studier viser også at de som røyker cannabis også drikker mer alkohol. Så myten om at cannabis erstatter alkohol er også feil.

Rusreformutvalget foreslår at unge mennesker som bruker cannabis skal møte med en kommunal rådgiver. Dersom de ikke møter får det ingen konsekvenser.

Jeg har tro på at et forbud bidrar til mindre sosial aksept for bruk av cannabis. Et forbud vil også begrense tilgang. Dette er spesielt viktig overfor unge som eksprimenterer med cannabis.

Et fortsatt forbud vil ha en forebyggende effekt som vil begrense at flere blir rusavhengige. Det viktigste er å hindre nyrekruttering av rusavhengige.

Vær med å si NEI til et forslag som svikter de unge.

Bernt Mushom

Kommunestyrerepresentant Lyngdal Høyre


Artikkeltags