Nå må du regne med kø ved Fosselandstunnelen, også

Ikke bare omkjørimg om Kvinesdal: Nå må du regne med ventetid ved Fosselandstunnelen, også.