Næringsfondet avslo seks søknader – ny tildeling i høst

Seks søknader fikk avslag da det nystartede næringsfondet i Lyngdal fordelte midler til 21 bedrifter i juni. Søknadsfristen for neste tildelingsrunde er satt til 1. november.