Næringsfondet: Søknader for fem millioner – beholdning på 3,6 millioner

Det har kommet inn 27 søknader om bidrag fra det nye, kommunale næringsfondet.