Narkosak fra Lyngdal i tingretten

En lyngdøl møtte mandag i Lister tingrett, tiltalt for flere narkotikalovbrudd.