Kan finnes ugyldige Nav-saker også i Lister

Så langt er det ikke funnet noen ugyldige Nav-saker i Lister tingrett, men Agder har fått henvendelser om at slike saker finnes.