Neppe flomsonekartlegging på Lene og i Dragedalen

Lyngdal kommune har fått tilbud om flomsonekartlegging i Dragedalen og på Lene. Det blir likevel neppe aktuelt å gjennomføre dette med det første.