Nøyer seg ikke med politisk støtte – Høyre gir 3000 kroner til blomsterprosjekt

Torsdag orienterte Rolf Ytterdahl lokalpolitikerne i Lyngdal om Blomster i by-prosjektet rundt Bergeheim. Høyre svarte umiddelbart – partiet ga 3000 kroner til prosjektet.