Ny E39 Feda til Lyngdal: Statens vegvesen foreslår at departementet utsetter bygging og ser på mer gjenbruk av dagens E39

Statens vegvesen anbefaler, at det før ny E39 bygges ut blir vurdert utsettelse av fornyelse over Kvinesheia og at dersom det skal bygges ut blir stor grad av gjenbruk av dagens E39-strekning.