Kamp om rasteplasser

Det ligger an til kamp mellom kommunene for å få raste- og servicearealer langs den nye E39.