TILFREDSE: Det ble ikke gjort formelle politiske vedtak, men det var stor tilfredshet blant årsmøtedeltagerne over at partiet hadde valgt å gå ut av regjeringen.

Det ble i tillegg uttrykt en viss bekymring for framdriften i E39-utbyggingen, både i forbindelse med krav til trasevalget og framdriften under en ny samferdselsminister.

Valg

Bjørn Jostein Knutsen ble valgt til ny leder for lokalpartiet, med Vidar Skarpeid som nestleder.

Lindy Cecilie Kaldestad ble valgt til kasserer, mens Inge Dahlberg ble valgt til studieleder og medlemsansvarlig.

Morten Sikveland, Jan Egil Telhaug, Pål Mejlænder, Kjell Ingebretsen og Inger Brit Larsen ble valgt til styremedlemmer.

Kai Ingebretsen, Torbjørn Hellås og Jørn Søvik ble valgt til varamedlemmer av styret.

Gruppelederen i Lyngdal kommunestyret, Unni Nilsen Husøy, deltar også på styremøtene.

Gjester

Parrtilaget hadde gjester både fra Stortinget og fylkespartiet.

Stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Gisle Meininger Saudland gjestet årsmøtet, det samme gjorde Christian Eikeland og Steinar Bergstøl Andersen fra Agder Frp.

Q43 sto både for lokaler og bevertning, og årsmøtedekltakerne fikk også en omvisning på arbeidsmarkedsbedriften på Kvavik.