Endringer i avfallshåndteringen i Audnedal

Bladdalen skal holde åpent annenhver torsdag.