Foreslår kommunal støtte til Vest-Agdermuseet

Nye Lyngdal er en av fem kommuner i Vest-Agder som ikke deltar i finansieringen av museet. Det er de samme fem kommunene som ikke er vertskommune for en av Vest-Agdermuseets museumsavdelinger.