Men sluttsummen blir den samme

Nye Lyngdal kommune har fått melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om nye utregningsmåter for skatteutjevningsmidler. Men sluttsummen på tilskuddet blir det samme.