Nye Veier holder fast ved at Moi – Flekkefjord skal bygges sist

Det er lite som tyder på at den ulykkesbelastede og rasfarlige strekningen av E39 fra Kvinesdal til Ualand rykker frem i køen over strekninger som Nye Veier skal bygge de nærmeste årene.