Trailer kjørte seg fast

Det er nok et kjøreuhell på E39.