Heiskontrollen fant 13 avvik

Å barneskole hadde for en tid tilbake besøk av Heiskontrollen AS. Kontrollen fant 13 avvik - av forskjellig karakter.