Flere anleggsarbeider

Lyngdal kommune melder om oppstart på reperasjon av kloakkledning.