Ønsker annen pris for næringstomt

Når formannskapet i Audnedal møtes torsdag kommer det blant annet en sak om salg av næringstomt på bordet.