Barnehagepersonale strandet på studietur

Deler av personalet ved Lyngtua barnehage i Lyngdal sitter fast i utlandet. En del av barnehagen vil være stengt mandag.