– Et under at det ikke har oppstått ulykker!

Hytteeiere i Indresundet i Lyngdal ønsker bedre skilting av farstgrense på sjøen.