5000 flyktninger skal bosettes - ber om 15 til Lyngdal

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som ber Lyngdal kommune om å bosette 15 flyktinger neste år.