Byggestopp i Korshamn

På forsommeren stoppet Lyngdal kommune arbeidene ved det omstridte byggeprosjektet midlertidig i påvente av fylkesmannens behandling av klagesaken. Nå må kommunen trekke igangsettingstillatelsen.