Trenger 100 000 kroner!

Det er for lite parkeringsplasser ved Byremo videregående skole. Rektor søker om ekstra midler.