– Jeg legger meg helt flat!

Kenneth Skailand ble dømt til 90 dagers fengsel, bot på 12 000 kroner og dømt til å betale 50 000 kroner i oppreisning til sognediakon Jan Hananger i Lyngdal. Nå angrer Skailand.