Startet arbeid før grunneiere ble varslet

Det skal bygges gang- og sykkelsti i området Rosfjord gamle skole og mot Svenevik. Grunnforhandlinger skal i gang i neste uke, men kommunen glemte å varsle berørte naboer om at deler av arbeidet allerede er i gang.