Prøveprosjekt med geiter er evaluert

Miriam og Martin Kinn fikk seg avtale med kommunen om rydding av kulturlandskap, ved bruk av geiter. Nå er prosjektet evaluert.