– Kjørekultur, eller mangel på det

Farstdumper er fjernet og farten bare øker i Hamranveien.