I gråværet trekker folk til butikkene

Sommeren tok i dag en aldri så liten pause i distriktet. Det er flere tusen turister i området, og noen av dem trakk til Handelsparken.