Flere familier og enslige fikk hjelp i julen

Også dette året var det flere familier som fikk en ekstra hjelp til jul. Innsamlingen før jul ga resultater - og viser at det er et behov.