Startet innsamling til livreddende utstyr til ambulanser

Jan Håkon Ore er ansatt i ambulansetjenesten i Sørlandet sykehus avd. Farsund. Nå vil han samle inn over en halv million til ambulansene i Lister-regionen.