KrF: – Finnes det fattige barn i Lyngdal?

Når kommunestyret samles neste torsdag, må ordfører Jan Kristensen (H) svare på en interpellasjon fra Kristelig Folkeparti - vedrørende fattige barn.