Betydelig mindre samlet inn på Julemesse

Norsk Luthersk Misjonssamband har oppgang på julemesser i sør, men ikke i Lyngdal.