Og her er medlemmene i Audnedal

I Audnedal har det også vært avholdt kirkevalg. Valgdeltakelsen var lav i Audnedal.