Kommunen ikke fornøyd med Lyngdal ungdomsskole

ALVORLIG: Konstituert rektor Nina Bringsjord, virksomhetsleder Terje Litland og rådmann Norman Udland ser alvorlig på funnene som er gjort ved fylkesmannens tilsyn ved Lyngdal ungdomsskole.

ALVORLIG: Konstituert rektor Nina Bringsjord, virksomhetsleder Terje Litland og rådmann Norman Udland ser alvorlig på funnene som er gjort ved fylkesmannens tilsyn ved Lyngdal ungdomsskole. Foto:

Lyngdal ungdomsskole har ikke oppfylt forpliktelsene den har etter regelverket.

DEL

UNGDOMSSKOLEN: Lyngdal kommune er som skoleeier ikke fornøyd med måten problemene ved ungdomsskolen har vært håndtert på.

På en pressekonferanse fredag svarte rådmann Norman Udland på tilsynsrapporten. Rektor er sykmeldt – og konstituert rektor skal slutte ved skolen.

På pressekonferansen la Udland fram kommunens foreløpige reaksjoner på tilsynet. Han lovet samtidig at både kommunen og skolen vil gå inn i rapporten for å jobbe fram forberdinger.

– Ikke fornøyd

– Kommunen tar rapporten innhold på største alvor. Vi er ikke fornøyd med det som fremkommer, sa han.

På direkte spørsmål fra Lyngdals Avis om rapporten innebærer at skolen og kommunen ikke haer oppfylt sine forpliktelser, svarte han «Ja!»

Ved skolen er det i dag 318 elever og 58 ansatte. Av dem er 42 lærere.

Udland medga at rapporten blant annet viser at skolen inne oppfyller kravene i Opplæringslovens kapittel 9A, som slår fast at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læringsmiljø uten mobbing og trakassering.

Han understreket samtidig at det var kommunen som hadde bedt fylkesmannen gjennomføre et tilsyn.

Tiltak

Under pressekonferansen la kommunen lagt fram en slags plan om hvordan forholdene ved skolen kan bli bedre. Skolen skal blant annet:

* Forebygge mobbing.

* Skape en trygg skolehverdag.

* Inkludere elever, foresatte og ansatte i utformingen av skolehverdagen.

I tilsynet er det flere punkter som dreier seg om stor mangel på disse punktene, spesielt det som inneholde inkludering av elever, foresatte og ansatte.

– Det kan også være aktuelt å be om ekstern hjelp for videre fremdrift i denne saken, sa Udland.

Dette arbeidet starter umiddelbart. Samarbeidsutvalget, skolemiljøutvalget – der også elevene er representert – og foreldrearbeidsutvalget er alle innkalt til møte mandag.

– Lov å være syk

En stor del av rapporten dreier seg om rektor og hans måte å lede skolen på.

For tiden er Richard Aardal sykmeldt, i første omgang frem til 17. desember.

– Det er lov å være syk og det er så langt ikke vurdert om skal skal få følger for rektor, eller andre, sa Udland.

Konstituert rektor er Nina Bringsjord. Hun har sagt opp jobben ved skolen.

– Det har ikke noe med denne saken å gjøre, men jeg søker etter nye utfordringer, sa hun på pressekonferansen.

Hun understreket samtidig at årsaken til at andre lærere har sluttet på skolen det siste året, er at at de har hatt for lang reisevei.

Audnedal

Om bare tre uker slås Lyngdal og Audnedal sammen til en kommune. også i Audnedal har det de siste årene vært til dels alvorlige problemer ved skolene.

Lyngdal-rådmann Norman Udland medgir at sammentreffet kan virke pussig, men sier at det er tilfeldig.

Virksomhetsleder Terje Litland, som er ansvarlig for blant annet driften av ungdomsskolen i Lyngdal, sier at de to sakene egentlig ikke kan sammenlignes.

– I Audnedal har saken rammet enkeltelever. Hos oss er det systemene som ikke er fulgt opp, sier han.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken