Søker konsesjon for pukkverk

Det er Lindland Maskin AS som søker driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Akersmyra pukkverk.