Ingen promille!

Politiet har vært ved Handelsparken og tatt prøver for å se om bilister kjørte med promille.